Start  / Polityka jakości

Polityka jakości

Nadrzędnym celem AMP Sp. z o.o. jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie sprzedaży, projektowania, produkcji i serwisu urządzeń do obróbki cieplnej o wysokiej jakości w oparciu o sprawne zarządzanie i spełnianie oczekiwań Klientów, a tym samym dostarczenie Klientom maksymalnej satysfakcji z naszej współpracy. Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować przez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009,
  • analizowanie potrzeb klientów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
  • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawa i innymi.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności oraz ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością

W chwili obecnej naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia produktów i usług.

Prezes Zarządu

 Bogdan Flisiewicz

 

 

 

Chociule, dn. 10.11.2009 r.

Kontakt

AMP Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 41B/203

65-021 ZIELONA GÓRA

Adres do korespondencji i dostaw:
Chociule 36D, 66-200 Świebodzin, POLAND

Hartownia - Zakład Usługowy AMP

Chociule 36D, 66-200 Świebodzin, POLAND

www.obrobkacieplna.eu

Tel. 

Sekretariat:  +48 68 382 26 44,

                   +48 68 382 26 48

Zaopatrzenie: + 48 68 382 26 40

e-mail:

 biuro@amphtt.com

Lokalizacja

Siedziba AMP Sp. z o.o.

Programy unijne