Start  / Oferta  / Myjki Przemysłowe

Myjki Przemysłowe

Myjka przemysłowa typu EVC

AMP oferuje ekologiczne parowe myjki do detali po obróbce skrawaniem oraz przed i po obróbce cieplnej. Zastępują one mycie w TRI i PER. Pracują w cyklu zamkniętym. Są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Myjka parowa typu EVC jest urządzeniem o załadunku pionowym. Załadunek odbywa się przy pomocy suwnicy. Myjka jest zbudowana z: obudowy z wydzieloną częścią roboczą, zbiornika ciekłego środka myjącego, elementów grzejnych, bariery bezpieczeństwa oddzielającej część z cieczą od części roboczej, skraplacza oparów w części roboczej, klapy zamykającej myjkę, agregata wody lodowej, czujnika obecności oparów, czujnika poziomu cieczy, separatora wody, układu filtracji, wanny anty skażeniowej, układu destylacji próżniowej, pomp obiegowych, układu wentylacji.

Technologie mycia detali przed obróbką cieplną

W związku z Unijną dyrektywą (1999/13/EC), mającą na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych oraz z uwagi na wysokie zdolności do niszczenia warstwy ozonowej i ponad pięcioletni okres przebywania w atmosferze okołoziemskiej, 1,1,1 -trichloroetan (popularnie zwany TRI) został całkowicie wycofany z użytku.

TRI bardzo szeroko wykorzystywane było w przemysłowych procesach mycia, a jego zdolność do całkowitego i bezśladowego odparowywania z mytych detali, klasyfikowało je jako bardzo dobry środek chemiczny używany w procesach mycia detali przed obróbką cieplną.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, AMP zaprojektowało i wykonało myjkę przemysłową, w której jako medium myjące zastosowano bromek n-propylu, dostępny na rynku pod handlową nazwą EnSolv. Jest to najczęściej stosowany w przemyśle zamiennik wycofanego z użycia TRI i jego pochodnych rozpuszczalników.


Technologie mycia detali przed obróbką cieplną - myjka EVC - 100/200/200

Myjka parowa model EVC - 100/200/200 jest urządzeniem o załadunku pionowym.
Podstawowe podzespoły składowe myjki to:

 • szafa sterownicza,
 • obudowa myjki z wydzieloną częścią roboczą
 • zbiornik ciekłego środka myjącego,
 • elementy grzejne,
 • bariera bezpieczeństwa (oddziela część ciekłą od części roboczej),
 • skraplacz oparów w części roboczej,
 • klapa zamykająca myjkę,
 • agregat wody lodowej,
 • czujnik obecności oparów ENSOLVE,
 • czujnik poziomu cieczy,
 • separator wody,
 • układ filtracji,
 • wanna antyskażeniowa,
 • układ destylacji próżniowej,
 • pompy obiegowe,
 • układ wentylacji.

Kontakt

AMP Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 41B/203

65-021 ZIELONA GÓRA

Adres do korespondencji i dostaw:
Chociule 36D, 66-200 Świebodzin, POLAND

Hartownia - Zakład Usługowy AMP

Chociule 36D, 66-200 Świebodzin, POLAND

www.obrobkacieplna.eu

Tel. 

Sekretariat:  +48 68 382 26 44,

                   +48 68 382 26 48

Zaopatrzenie: + 48 68 382 26 40

e-mail:

 biuro@amphtt.com

Lokalizacja

Siedziba AMP Sp. z o.o.

Programy unijne