Start  / Polityka jakości

Nadrzędnym celem AMP Sp. z o.o. jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie sprzedaży, projektowania, produkcji i serwisu urządzeń do obróbki cieplnej o wysokiej jakości w oparciu o sprawne zarządzanie i spełnianie oczekiwań Klientów, a tym samym dostarczenie Klientom maksymalnej satysfakcji z naszej współpracy. Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować przez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009,
  • analizowanie potrzeb klientów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
  • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawa i innymi.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Jednoznaczne określenie kompetencji i odpowiedzialności oraz ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością

W chwili obecnej naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia produktów i usług.

Prezes Zarządu

 Bogdan Flisiewicz

 

 

 

Chociule, dn. 10.11.2009 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©  2009-2024 AMP Sp. z o.o.     Polityka prywatności